Strona główna

Strona główna

Informacje ogólne o Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.

   Dom Pomocy Społecznej w Koronowie jest jednostką o zasięgu ponadgminnym, a decyzję
o skierowaniu do niego i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ kierujący właściwy dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Dom jest jednostką budżetową Powiatu Bydgoskiego zapewniającą kompleksową i całodobową opiekę osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie. Budynek znajduje się w centrum niewielkiego miasteczka w pobliżu miasta Bydgoszcz. Dom posiada 96 miejsc rzeczywistych, a do dyspozycji mieszkańców jest 36 pokoi jedno i trzyosobowych z łazienkami, wyposażonymi w niezbędny sprzęt. Mieszkańcy mogą korzystać również ze świetlicy, kaplicy, jadalni, pokoi dziennych, kuchenek.
Naszym mieszkańcom zapewniamy:
-opiekę pielęgniarską,
-stały kontakt z lekarzem,
-całodobowe wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych,
- opiekę duszpasterską,
Opieka zdrowotna świadczona jest zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych w placówkach służby zdrowia na terenie Koronowa i Bydgoszczy.
Placówka dysponuje również salą rehabilitacyjną bogato wyposażoną w sprzęt umożliwiający mieszkańcom rehabilitację w zakresie:
-fizykoterapii
-kinezyterapii
Dom stwarza mieszkańcom warunki do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz umożliwienie rozwoju osobowości.

Zezwolenie na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej w Koronowie
zezwolenie na prowadzenie (998kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Leszek Kruszyński (7 maja 2018)
Opublikował: Leszek Kruszyński (7 maja 2018, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Leszek Kruszyński (16 maja 2018, 12:01:34)
Zmieniono: a

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1925