O NASZYM DOMU

O NASZYM DOMU

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA

Dom Pomocy Społecznej w Koronowie jest domem pomocy społecznej stałego pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i posiada 96 miejsc. Dom funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, [...]

metryczka