PODSTAWA PRAWNA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

metryczka


Wytworzył: Leszek Kruszyński (18 maja 2018)
Opublikował: Leszek Kruszyński (18 maja 2018, 08:04:36)

Ostatnia zmiana: Leszek Kruszyński (18 maja 2018, 08:28:40)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 237